các bạn có ngưoi`than cao huyet ap xin lien lac voi minh se giup mua vong ha huyet ap rat hieu qua.dt cua minh 01031411967 xin thong cam minh danh chu bo dau khong duoc