Hiện nay em đang muốn học tiếng hàn theo giáo trinh dh sogang hoac dh soul.anh chi nào có giáo trinh hai trường seoul hoặc sogang có thể gửi cho em cho em xem với!ở việt nam ra hiệu sách mua mà không có!em cảm ơn nhiều nhé